ساقی

برخیز و بیا که باده در جام کنیم

می در قدح ساقی خوشنام کنیم

برخیز که بر دور جهان هیچ بقا نیست

این مانده ز عمر بلکه بر کام کنیم...

/ 0 نظر / 30 بازدید